logga vitt ram

Våra Tjänster

Svenska Asbestsanerarna tar hand om hela processen från asbestprovtagning till färdig asbestsanering. Vi kan även utföra en miljöinventering där man misstänker att asbest förekommer. Därefter kan vi lämna en offert med bedömning av omfattning samt kostnaden för sanering, eventuell återställning och andra bygginsatser.

Asbestsanering

Arbetsmiljöverket har regler för hur behöriga saneringsföretag ska sanera asbest. En yrkesmässig asbestsanering inleds med att området spärras av och säkerhets- och luftslussar sätts upp. Ett undertryck i slussen hindrar asbestfibrerna från att ta sig ut i andra kringliggande lokaler.  Asbestsanerarna använder speciella skyddskläder, och masker med ett såkallat P3-filter. Våra dammsugare och luftrenare har även dessa speciella mikrofilter. Efter avslutad rivning och innan saneringszonen lämnas för efterventilering skall alla ytor samt utrustning dammsugas och våttorkas. Även dammsugaren rengörs och filtret byts ut. Allt avfall hanteras på ett sätt så att asbesten inte sprids, och transporteras sedan för deponi vid Gladö Kvarn eller närmast belägna återvinningscentral.

PCB sanering

Behöver er fastighet PCB saneras? Asbest sanerarna kan PCB sanering och hjälper er att sanera PCB från exempelvis golvmassor. PCB är en grupp industrikemikalier som under årens lopp i vissa fall har adderats i byggmaterial så som fog och golvmassor för dess mjukgörande egenskaper. Efter hand så har PCB dock visat sig vara skadligt för både djur och natur. Detta ledde till att nyanvändning av PCB förbjöds i Sverige 1978. Ämnet finns dock fortfarande på en del platser och därför behövs PCB sanering. Dom vanligaste platser som PCB finns på är mellan fönsterkarmar på fastigheter av större karaktär, dvs. flerfamiljshus men det kan även finnas mellan fasadblock som tätning samt inom industrianläggningar.

Då PCB är miljöfarligt så räcker det inte med att avlägsna materialet från byggnaden utan det är minst lika viktigt att det tas omhand på ett bra sätt och på grund utav dess miljöfarliga bieffekter så är kontrollen ganska omfattande. När saneringen är gjord så behöver materialet samlas in noggrant och hanteras enligt föreskrifter så att saneringsarbetet inte bidrar till spridningen av PCB. Vi på Asbestsanerarna utför PCB sanering noggrant och alltid med hänsyn till miljön.  

Vi har givetvis behörighet från Miljöförvaltningen och är även godkända utav Länsstyrelsen för transport och destruering av PCB på anvisade återvinningsstationer. För sanering av PCB är handläggningstiden på Miljöförvaltningen 3 veckor så det gäller att vara ute i god tid.
 

Eternitsanering

Behöver ni hjälp med eternitsanering? Har ni eternittak eller kanske eternitplattor någonstans i eller på huset? Då kan vi på Asbest sanerarna hjälpa er med eternitsaneringen – säkert, smidigt och noggrant. Eternit är ett asbesthaltigt material som började tillverkas i början av 1900 – talet och användes i asbest plattor på hus fasader och tak runt 30-50 talet. Det består bland annat utav en blandning av cement och asbest. Asbestfibrerna bidrog till en del positiva egenskaper såsom att cementen blev seg och elastisk vilket gjorde den lätt att arbeta med. Detta i kombination med att den är väldigt väderbeständig gjorde eterniten till en överlägsen produkt för tak och fasadbeläggning, lim, kakel, fog med mera. Eternitplattor och eternittak blev snabbt populärt i Sverige och det finns därför än idag i och på många byggnader.

I början av 70 – talet så började man dock se ett samband mellan olika lungsjukdomar och arbete med asbestcementskivor varpå tillverkningen av eternit successivt förbjöds. Vid delning, sågning eller slipning av eternitplattor så bildas ett damm som är farligt vid inandning. Det är därför viktigt att eternitmaterial och arbete med eternittak utförs på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Så om ni har eternittak som behöver repareras eller rivas eller kanske eternitplattor i fasaden så kan Asbest sanerarna hjälpa er. 

Vi på Asbest sanerarna har behörighet från Arbetsmiljöverket samt Miljöförvaltningen och är givetvis även godkända av Länsstyrelsen

Provtagning av asbest

Vi utför även provtagning av misstänkt asbest!


Standardprov (svar inom 3-5 arbetsdagar)

600 SEK
Expressprov (svar inom max 48 timmar)
1200 SEK
 
Arbetskostnad för provtagning (per timme) 485 SEK
Alla Priser är angivna exklusive moms.

Miljöinventering

Vid rivningsarbeten och ombyggnationer är det viktigt att att göra en miljöinventering för att vara på den säkra sidan. Är lokalerna eller byggnaderna uppförda under den tid man använde asbest så kan vi göra en miljöinventering och provtagning för att kontrollera området och eventuell förekomst av asbest. Innan andra bygginsatser och renoveringar utförs, måste kanske objektet saneras för asbest. River man upp en matta som innehåller asbest, utan att bygga upp en luftsluss kan asbestfibrerna spridas fritt i fastigheten via ventilationen. Omfattningen och kostnaderna för asbestsanering kan då bli mycket kostsamma, där kan t ex kostnader för alternativt boende och eftersanering/avtorkning av asbestdamm uppgå till tiotusentals kronor.

Bilder på Asbest

Mer bilder på var asbest kan förekomma, finns i vårt bildgalleri

Kontakta oss

info@asbestsanerarna.se
Kontor: 070-378 93 45
Arbetsledare: 070-767 15 05